Skip to content

اشتراکات عجیب اساتید بزرگ

December 23, 2011


با کمی بررسی و دقت پیرامون زندگی معلمان بزرگ باطنی، بلافاصله متوجه می شویم که میان اساتید بزرگ اشتراکاتی وجود دارد که گاهی بسیار عجیب به نظر می رسد. بصورت فهرست وار به بعضی از این اشتراکات عبارتند از:


1. تولد: درباره تولد اساتید بزرگ عموماً داستانهای خاصی نقل می شود که آن را با تولدهای دیگر متمایز می کند.


2. بیگانگی در خانواده: غالباً این افراد در محیط خانوادگی و دوستان (تا زمان قبل از آشکاری هویت معلمی) در وضعیت بیگانگی و حاشیه قرار داشته و خارج از محاسبات و ادراكات اطرافيان و خانواده زندگي مي كردند.


3. سواد كم: در بعضي از بزرگان باطني (راما كريشنا، سايي بابا و…) مدرسه گريزي و فرار از سواد ظاهري به وضوح ديده مي شود. در معدود افرادي هم كه داراي مدارك تحصيلي دانشگاهي بوده اند، بروز هويت معلمي، در زمان طولاني تري اتفاق افتاده است و به محض آن، موضوع مدرسه گريزي ظاهر شده است.


4. شهود بزرگ: تقريباً در زندگي همه معلمان بزرگ، زماني وجود دارد كه طي آن فرد دچار يك چرخش و جهش ناگهاني شده است. اين همان شهود بزرگي است كه همه زندگي فرد را براي هميشه تحت تاثير خود قرار داده است. گاهي اين شهود بزرگ بصورت آشنايي فرد با يك معلم بزرگ باطني بوده است و گاهی بصورت تجربه ای که به آن حلول روح گفته می شود.


5. اتهامات: اتهاماتي كه درباره اكثر اساتيد بزرگ در طول زندگي آنها مطرح شده است تا حدي به هم شباهت دارند. همه اين بزرگان (و همه بزرگان باطني و انسانهاي بزرگ در طول تاريخ) در دوره فعاليت خود و حتی تا سالها بعد از آن با حجم عظيمي از تهمت ها و دروغ ها و تخريب هاي شخصيتي مواجه بوده اند. در پشت اين اتفاقات گاهي دولت ها قرار داشته اند و گاهي گروههاي خاص. اشو راجنيش با اتهام فساد اخلاقي،‌ جنسي و مالي روبرو مي شود و مورد يك حمله تخريبي گسترده در سطح بين المللي قرار مي گيرد و نهايتاً با تلاش و پیگیری سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) از آمريكا اخراج مي شود. ساتيا ساي بابا طي دهها سال با اتهام شعبده بازي، همجنس گرايي (با كودكان) و فساد مالی، مورد تهمت و تخریب قرار می گیرد. كريشنا مورتي بارها با اتهام فساد مالي و اخلاقي روبرو مي شود. همين موضوع درباره راما كريشنا و بسياري از اساتيد ديگر نيز صادق است.


6. توانایی فوق العاده: بیشتر اساتید بزرگ، کم و بیش دارای توانایی هایی فوق العاده اند. البته میزان این توانایی های خارق العاده در این افراد بسیار متفاوت است.


7. تضادها: در شخصیت و رفتار اساتید بزرگ ظاهراً نوعی تضاد و چندگانگی دیده می شود. این تضاد ظاهری اختصاص به این سنخ از افراد نداشته و در اکثر بزرگان تاریخ یا رهبران بزرگ ادیان هم دیده می شود. درواقع تضاد یا تناقضی در کار نیست بلکه این موضوع قضاوتی شتابزده است که به دلیل در نظر نگرفتن شرایط وقوع، متضاد یا متناقض به نظر می رسد. گفته می شود در میان انبیاء، عیسی مسیح (ع) و در میان اساتید کهن، لائوتسو حکیم بزرگ چین باستان نمونه های مشهورتری از این تضاد ظاهری اند.


8. خود بزرگ بینی: تقریباً همه بزرگان باطنی در عصر حاضر و در دوره های مختلف تاریخی واجد نوعی خود بزرگ بینی بوده اند. این موضوع محصولی از خودشناسی و خودیابی است که در این افراد رخ می دهد و بسیار متفاوت با مفهوم مصطلح خود بزرگ بینی است. از مهمترین بروزات این حالت، تواضع و نرمی این بزرگان بوده است. یک فیزیکدان بزرگ نمی تواند در مسائل مختلف فیزیک به دیگران تکیه کند و با همین مقایسه، کسی که درباره انسان و زندگی انسان دارای آگاهی سرشار است، درباره مسائل مرتبط با انسان و زندگی عموماً به خودش مراجعه می کند نه دیگران.


9. … …

کلید وازه ها:

اساتید معنوی، بزرگان باطنی، شهود، اوشو، سای بابا، عرفان ، فرقه , ضد فرقه , فرقه ها , رهبر فرقه , سرکرده فرقه , عرفان , عرفان کاذب , دین , ادیان , جنبشهای نوپدید , معنوی , عقیده , ایلیا میم , ایلیا میم رام الله ,اساتید , ایلیا رام الله , اتهامات,استاد ایلیا , بودیسم, استاد ایلیا میم رام الله , ماهاریشی، رام الله، راما کریشنا، هندوئیسم، جریان رام الله , اشو راجنيش, دون خوان، کارلوس کاستاندا، هواداران ضد فرقه رام الله , هواداران فرقه، پیمان فتاحی , پ. ف , ال یاسین , جمعیت ال یاسین , انرژی درمانی ، درمانگری ، رام الله عرفان ، کریشنا مورتی، دالایی لاما، ماورا ، درباره رام الله ، اتهامات، مهربابا، آواتار، خلیفه الله، ماها آواتار، علوم باطنی، استاد روح الله، جنبش، هدایت الهی، Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: