Skip to content

یوگاناندا

January 1, 2012

پاراماهانزا يوگاناندا Yogananda Paramahansa  كه در بدو تولد موكوندا لعل گوش Mukunda Lal Gosh    ناميده شد در پنجم ژانويه  1893در شهر گوراكپور Gorakpur هند در خانواده اي متمول و دين دار از اهالي بنگال به دنيا آمد.اطرافيان وي از همان دوران كودكي تشخيص دادند كه گرايش هاي روحاني و آگاهي الهي موكوندا فراتر از مرزهاي هوشيار ي معمول انساني بود.در واقع رسالت مقدس وي از همان دوران نوزادي توسط يكي از توسط يكي از اساتيد بزرگ روحاني هيماليا يعني ماهاآواتار باباجي Babaji Mahaavatar  و نيز يكي از شاگردان برجسته اش لهيري ماهاسايا Lahiri Mahasaya پيش گويي شده بود.لهيري ماهاسايا به مادر موكونداي نوازد گفته بود:مادر عزيز،پسر تو روزي يوگي خواهد شدو روح هاي بي شماري را به سوي قلمرو خدا راهنمايي خواهد راهنمايي خواهد كرد.گزيرهاي متعدد موكوندا از خانه در پي يافتن خدا و ارتباط هاي معصومانه اش با معشوق الهي ،خاطرات كودكي و نوجواني وي را نقش و رنگي دلنشين و بديع مي بخشد.عاقبت درسال 1910شيدايي و طلب موكوندادر17سالگي به مرحله ي برجسته و مهمي رسيدوآن نخستين ديداروي بااستادبزرگ شوي يوكتشوارگيريSri Giri Yukteshwar   بود.موكونداي جوان در همان ديدار اول چون كاهي كه جذب كهربا مي شود بي درنگ شيفته ي استاد شد و به جمع شاگردان وي پيوست .موكوندا ده سال آينده ي عمر خود را در معبد شري بوكتشوار گذراند وتحت تعليم دشوار اما عاشقانه و روحاني استاد يوكتشوار قرار گرفت .موكونداي گريز پااز مكتب علم و تحصيل دنيوي ،به حكم استاد تحصيلات عاليه ي خود را ادامه داد و پس از فارغ التحصيلي از دانشگاه كلكته در سال1951،شري يوكتشوار او را به عنوان راهبي از هندو به سلك سوامي ها مشرف كردو از آن جا بود كه استاد نام يوگاناندا را به او اعطا كرد.بدينسان شوق و طلب يوگاناندا در پي وقف زندگي خويش به عشق و خدمت به خدا به ثمر نشست .يوگاناندا رسالت خود را با تاسيس مدرسه ي شبانه روزي پسرانه در سال 1917 آغاز كرد.در اين مدرسه علاوه بر تدريس علوم مدرن ،تعاليم روحاني داده مي شد.

   ماهاتما گاندي در بازديد از آن جا گفت: اين مدرسه عميقاً بر ذهن من تأثير گذاشته است.يوگاناندا در پي كشف و شهودي خاص و نيز متعاقب آن دريافت دعوتنامه اي جهت سخنراني در كنگره ي اديان كه در بوستون آمريكا در سال 1920 برگزار مي شد رسالتي جديد را كه خواست خدا تلقي مي كرد پذيرفت .ديداري زنده با بابا جي كه به سيماي راهبي جوان بر يوگاناندا آشكار شد صحت اين رسالت را تاييدكرد.

   بدين ترتيب يوگاناندا به عنوان ميهمان كنگره عازم آمريكا شد و سخنراني وي تحت عنوان «دانش دين» بااستقبال شديد مردم مواجه شد. در همان سال انجمن خودشناسي Self Realization Fellowship را بنيان نهاد تاتعاليم معنوي و كهن هند در مورد يوگا و سنت ديرينه ي مراقبه را در دنيا منتشر كند.در حقيقت وقتي كه يوگاناندا در سال1920 وارد آمريكا شددنياي جديد آماده ي دريافت تعاليم متعالي يي بود كه سلسله اساتيد معنوي ،عرفا و پيروان شيفته ي خدا طي قرن ها آن ها را حفظ كرده بودند.وقتي كه يوگاناندا پا به عالم غرب گذاشت طلوع علم ،تكنولوژي و نگرش هاي معنوي و الهي در قرن هاي ظلمت زده ي آغاز شد.

بسياري از مردم غرب كه سالها فقط حكايتي از روح هاي بزرگ معنوي شنيده بودند و تنها متون مقدس را خوانده بودند از حضور زنده ي يكي از اين اساتيد كه به خودشناسي و خداشناسي نايل شده بود تبرك يافتند.يوگاناندا بدون هيچ گونه آرزوي شخصي به غرب رفت تا به تمام كساني كه مشتاق خدا بودند ياري رساند و آگاهي آن ها را تعالي بخشد.يوگاناندا طي سال هاي بعد در ساحل 1924 سفر خود را به گرد اين سرزمين آغاز كرد.طي سال آينده مركز بين المللي انجمن خودشناسي تاسيس كرد كه در واقع قلب معنوي و اداري كار رو به رشدوي شد.يوگاناندا بر وحدت بنيادين اديان بزرگ جهان تاكيد مي ورزيد و شيوه هاي همه گير و كاربردي رسيدن به ارتباطي مستقيم با خدا را تعليم مي داد. او براي شاگرداني كه به طور جدي به دنبال خدا بودند تكنيك بيدار كننده ي كريا يوگا Kriya Yoga  را آموزش مي داد.اين تكنيك ،دانشي معنوي و مقدس است كه خاستگاه آن به هزاران سال گذشته در هند باز مي گردد.ليكن به واسطه ي اهمال بشر و دور شدنش از ارزشها ي معنوي در قرون ظلماني به تدريج گم شد.اما اساتيد گرانفدر معنوي دوباره آن را احيا كردند.نگاه كنيد به زندگينامه يك يوگي Autobiography of aYogi  .

   پاراماهانزا يوگاناندا طي سالهاي 1930 از سخنراني در جمع مردم به تدريج كناره گيري كردووقت خود را بيشتر به نگارش آثار خود اختصاص داد.در اين سال ها بود كه نوشتن كتاب زندگينامه ي يك يوگي را آغاز كرد.اين كتاب براي نخستين بار در سال 1946 منتشر شدويكي از پر فروش ترين آثار قرن حاضر بوده است كه به بيش از 18 زبان زنده ي دنيا ترجمه شده است.اين كتاب در واقع يكي از آثار كلاسيك معنوي است كه بينش ها و الهام هاي تازه اي در راه يافتن حقيقت و تجربه كردن آگاهي و عشقي  عميق تر بر دل خواننده مي افكند .در اين كتاب بر آگاهي دروني فرد نسبت به خدا تاكيد مي شود.در واقع صرف مطالعه اين كتاب كه مملو از تجربه هاي فرامادي و الهي نويسنده در جزئيات زندگي روزمره است آگاهي هر كس را اعتلا مي بخشد.واقعي بودن اين تجارب سبب مي شود كه خواننده به راحتي حس و حضور آن ها را جذب كرده و در نتجه احساس تعالي كند.

   پاراماهانزا يوگاناندا در هفتم مارچ سال 1925 به وصل الهي نائل شد و به اين ترتيب جسم خود را ترك كرد.اما درگذشت وي داراي يك ويژگي مهم و برجسته است و آن در اطلاعيه اي كه توسط وزارت بهداشت آمريكا تدوين و تاييد شده است آشكار مي‌شود :حتي بيست روز پس از مرگ يوگاناندا،هيچ گونه تخريب فيزيكي در جسم وي ديده نمي شود .چنين پديده اي بي سابقه بوده است. جسم يوگاناندا به نظر مي رسد كه در وضعيتي تغيير ناپذير قرار دارد بدينسان يوگاناندا به وصل معبودي رسيد كه عمر خود را عاشقانه و هنرمندانه چون گلي به محراب او چنان پيشكش كرد كه عطر آن حتي پس از مرگ وي از جسمش منتشر شدو دوام آن بر جريده ي عالم ثبت شد.

منبع: از کتاب سرگذشت یک یوگی

http://www.totalyoga.blogfa.com/post-7.aspx

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: