Skip to content

لائوتسه

February 10, 2012

«لائوتسه» با نام اصلی «لی اره»، معروف به «استاد کهن» یا «پیر استاد» بوده است. تا آنجایی که مدارک تاریخی نشان می دهد، او به احتمال زیاد، اولین فیلسوف مشهور چینی در زمان سلسله چو می باشد. اما برخی بر این باورند که چنین شخصی هرگز وجود نداشته است.

«لائوتسه» در قرن پنجم یا ششم قبل از میلاد، «آیین تائو» را پایه گذاری کرد. وی از فلاسفه بزرگ چین به شمار می رود. «لائوتسه» به معنای حکیم سالخورده است. بنا به افسانه های

چینی، نام او «وین لی» می باشد که در سال 604 ق.م در ایالت «چو» متولد شده و در سال 524 ق.م نیز وفات یافته است. کتاب مقدس آیین او «تائو ته کینگ» (کتاب طریقت و تقوی) شامل 81 قطعه کلمه قصار است.

وی بنیانگذار فلسفه و مذهب تائوئیسم است؛ مذهبی که آزادیخواه بوده و بر پایه رفتار نیک بنیان نهاده شده که تشریفات و رسوم مذهبی را بیهوده می داند. یکی از مورخان چینی به نام «سزوما چی ین» می نویسد :

«لائوتسه از نیرنگ و فرومایگی سیاستمداران نفرت داشته و از شغل خود که کتابدار کتابخانه سلطنتی بوده، خسته می شود و چین را ترک می کند و هیچ كس به طور دقیق نمی داند که او در کجا و چگونه از دنیا رفته است».

جریان «تائوئیزم» به عنوان یک دین ملی و میهنی در مقابل «بودیسم» که یک دین بیگانه و راه یافته به چین بود، قرار گرفت.

كسی كه از آیین تائو پیروی می كند، مبنای باور خود را بر «وحدت وجود» قرار می دهد و با دوری از سخنان و ظواهر مادی و کنار گذاشتن عقل و اصرار بر سکوت، سعی در مکاشفه قلبی برای رسیدن به اصل تائو دارد. پیروان تائو در عین عمل به دستورات این دین می توانند از سایر ادیان نیز پیروی كنند. در آئین تائو، تقوای سه گانه زیر شهرت فراوان دارد :

اقتصاد، سادگی در زندگی، اخلاق و نیکی به همه.

«تائوئیزم» با جنگ و خونریزی به شدت مخالف است. قتل، دزدی، فریب، نافرمانی از پدر و مادر، لاابالی گری و عدم توجه به خانواده، گناه است و مجازات دارد.

تائو ﴿(Tao  به معنى راه، خدا، خرد، واژه، معنا و منطق است. تائو بى شکل و بى نام، نادیدنى، ناشنیدنى، غیر قابل درک، ولى کامل ترین و برترین است. آرام و خاموش، اما در جنب و جوش ابدى است، خود را تغییر نمى دهد، ولى عامل تمامى تغییرها و دگرگونیهاست. ابدى و بى نهایت است و ریشه هستى، مادر و آفریننده بودنی ها و همه جهان است. انسان، وابسته به زمین است و زمین وابسته به آسمان ﴿کهکشان﴾ و آسمان وابسته به تائو و تائو وابسته به خودش و بس. همه چیز از تائو سرچشمه گرفته و به سوى او باز خواهد گشت.

طبق اصول «تائوئیسم»، بدترین شكل حکومت آن است که به دست فیلسوفان اداره می شود؛ چرا که  هر گونه سیر طبیعی را با فرضیه نابود می كنند و نقش آنها در ایراد سخنرانیها و خطابه های افراطی، جلوه دادن افکار و پیچیده نمودن باورها، خود علامت بی لیاقتی آنها در عمل و فعالیت است. لائوتسه می گوید :

«کسانی که هوشمند باشند، مبارزه و گفت و گو نمی کنند… آن کس که سعی می کند با دانایی خود بر کشوری حکومت کند، آفت آن کشور است. اما آن کس که چنین نمی کند، نعمتی است برای کشور».

در مذهب «تائوئیسم»، مرد با استعداد و شخص روشنفکر خطری برای دولت و کشور به شمار می رود؛ زیرا همه چیز را با ترازوی مقررات و قوانین می سنجد و همیشه در قالب مقررات و قوانین فکر می کند. چنین شخصی می خواهد جامعه را مانند علم هندسه بنا کند و متوجه نیست که چنین مقرراتی، آزادی حیات را به كمترین میزان می رساند. لائوتسه می گوید :

«به طور یقین در سلطنت، افزایش محدودیت موجب ازدیاد فقر در مردم است. هر چه که بر منافع مردم افزورده شود، بی نظمی در کشور و قبیله نیز افزایش می یابد. هر چه که مردم در کارها مهارت بیشتری داشته باشند، فریب و حیله و شیوه های عجیب بیشتری ظاهر می شود. به هر میزان که قانون بیشتری وضع گردد، بر تعداد دزدان و غارتگران نیز افزوده می شود. طبیعت در زمان باستان، مردم و زندگی را ساده و صلح آمیز قرار داده و تمام جهان در شادی می زیسته، اما مردم با كسب علم، زندگی را با اختراعات خود، مبهم و پیچیده نمودند و کل معصومیت اخلاقی و ذهنی را از کف داده، از صحراها به شهرها رو آورده، شروع به تحریر کتب نمودند و تمام بدبختیهای بشری و غیره از آنجا ریشه گرفته است.

اگر دولت و کشور دچار بی نظمی است، شایسته نیست که آن را اصلاح نماییم و یا تغییری در آن ایجاد كنیم، بلکه شایسته است که هر فردی، زندگی خود را با انجام منظم تکالیف همراه سازد. هرگاه مقاومت با زد و خورد و مقابله همراه گردید، شایسته است که دعوا نکنی یا جنگ برپا نسازی، بلکه با خاموشی و آرامی، خود را کنار بکشی و با تسلیم و صبر، پیروز شوی…عدم مقاومت به مراتب بیشتر از عمل، منجر به پیروزی می گردد».

لائوتسه می گوید :

«هرگاه تو جنگجوئی نکنی و حاضر به جنگ و دعوا نشوی، هیچ کس در این کره خاکی قادر نخواهد بود که با تو به جنگ برخیزد… من نسبت به کسانی که خوب هستند، خوبم و نسبت به کسانی که خوب نیستند، هم خوبم و بدین ترتیب، همه چیز و همه کس خوب خواهد شد. من نسبت به کسانی که صمیمی هستند، صمیمی ام و نسبت به کسانی که صمیمی نیستند، هم صمیمی ام و بدین ترتیب، همه چیز و همه کس صمیمی خواهد بود… نرمترین چیزها در عالم با نرمی بر سخت ترین چیزها غلبه می کند و از عهده آن بر می آید. در عالم، هیچ چیز نرمتر یا ضعیفتر از آب نیست. با وجود این برای حمله در برابر محکمترین چیزها، هیچ چیز بهتر از آب نیست».

«آن کس که راه را می شناسد، درباره آن یک کلمه هم سخن نمی گوید و آن کس که درباره آن سخن می گوید، آن را نمی شناسد. آن کس که می داند، نمی گوید و آن کس که می گوید، نمی داند. مرد خردمند به هیچ وجه اهمیتی برای ثروت و قدرت قایل نیست، بلکه خواسته های خود را به حداقل بودیسم كاهش می دهد».

«کنفوسیوس» در سن سی و چهار سالگی برای دیدار از لائوتسه که آخرین روزهای عمر خود را سپری می كرد، به شهر «لویانگ» پایتخت «چو» رفت و از اندیشه های وی آگاهی یافت. فلسفه لائوتسه به نظر كنفوسیوس عجیب رسید و بعدها درصدد ایجاد فلسفه عکس آن بر آمد. کنفوسیوس در این ملاقات از پیر استاد خواست که به وی اندرزی دهد. لائوتسه با بیانی كوتاه و مرموز و تند، کنفوسیوس را پند داد :

«… خود را از شر غرور، خودبینی، طمع، ناز، تظاهر و هدفهای دور و دراز رها کن. رفتار تو چیزی به اینها نمی افزاید. این است اندرز من به تو».

«سزوما چی ین» مورخ بزرگ چینی حکایت می کند که کنفوسیوس با شنیدن این کلمات، حکمت آن را درک کرد و آن را حمله و اهانت به خویشتن نپنداشت و پس از ملاقات با لائوتسه، ماموریت خود را آغاز نمود.

سخنان لائوتسه

 معشوق كسی بودن، به شما نیرو می‌بخشد و عاشق كسی بودن، بی‌باكی و جسارت.((لائوتسه))

 كسی كه بسیار بر باور خود پافشاری می كند، همراهان كمی خواهد داشت.((لائوتسه))

 گشاینده ی بزرگ آن است كه بدون جنگ پیروز شود.((لائوتسه))

طولانى‏ترین سفر هم با یك قدم از سر گرفته مى‏شود.((لائوتسه))

برای هدایت مردم، پشت سرشان حركت كن.((لائوتسه))

 درختهای بزرگ با یك دانه و دورترین راهها با یك قدم آغاز می شوند.((لائوتسه))

 هنگامی كه صمیمیت ناب در درون شما به وجود می آید، بلافاصله به بیرون تراوش می كند و در قلب دیگران احساس می شود.((لائوتسه))

 انتخاب در دو چیز امكان ندارد، یكی تولد و یكی مرگ.((لائوتسه))

 اول اندیشه، وانگهی گفتار.((لائوتسه))

 عشق یعنی اینكه آدمی جزیی از همه چیز باشد.((لائوتسه))

 دانای فرزانه بی آنكه گام بردارد، می داند؛ بی آنكه بنگرد، می بیند و بی عمل، سامان می دهد.((لائوتسه))

 یك مسافر خوب از خود هیچ ردی بر جا نمی گذارد.((لائوتسه))

 یك درخت هرچقدر هم بزرگ باشد، با یك دانه آغاز می شود؛ طولانی ترین سفرها با اولین قدم آغاز می گردد.((لائوتسه))

كسی كه بر دیگران برتری جوید، نیرومند است، اما كسی كه بر نفس خویش چیره شود، از همه نیرومند تر است.((لائوتسه))

بخت اگر یار باشد، شاید مردی چند صباحی بر جهان فرمان براند، اما به لطف عشق، او می تواند فرمانروای جاودان باشد.((لائوتسه))

دانا انتظار ندارد كارهای او مورد ستایش و تحسین قرار گیرد.((لائوتسه))

منبع:   http://www.g171.mihanblog.com/post/330

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: