Skip to content

سخنان اوشو (1)

February 20, 2012

راه را برای ورود خدا هموار کن.

برای پذیرش خورشید و نور آماده شو.

فقط باید آگاه و آگاه تر شوی.

باید هرچه کمتر در ذهن و بیشتر و هرچه بیشتر

خارج از ذهن باشی. نظاره گر آن، نه درگیر با آن.

نظاره گری از بیرون باش.

این همان معنای دقیق شور و سرمستی است:

در برون ایستادن.

بیاموز بیرون از ذهن بایستی تا همه آنچه را که باید،

بیاموزی. مذاهب، به شیوه ها و زبانهای مختلف

تنها یک راز را تعلیم می دهند:

‌این که چگونه بیرون از ذهن بایستی.

روزی که موفق به این کار شوی،

بزرگترین روز زندگی تو خواهد بود.

در آن روز دوباره متولد خواهی شد.

در آنروز دیگر جزیی از دنیای خاکی نیستی،

بلکه جزیی از خدا خواهی شد.

اینک زمان آن است تا چهره راستین دین آگاه شود.

دیگر کافیست…

ما به اندازه کافی به چهره ای دروغین زندگی کرده ایم.

زندگی راستین است و عشق نیز.

و زمانیکه تو عاشق زندگی شوی،

عشق به همه هستی تو تبدیل می شود.

یگانه راه پرستش زندگی، آواز خواندن است.

رقصیدن و شکوفا شدن است. آفریننده بودن است.

یافتن چیزی است برای جشن گرفتن.

یافتن چیزی برای بزم شادی به راه انداختن،

بزم بزرگی که همواره پابرجاست. ستارگان در رقصند.

درختان و اقیانوسها  در رقصند.

رهروان من باید جزیی از اقیانوسها، درختان، ابرها و ستارگان شوند. معبود من اینها هستند. من به هیچ معبود دیگری باور ندارم. این چیزی است که من بدان دست یافته ام و می خواهم آنرا در اختیار دوستدارانم قرار دهم.

رهروی دعوتی است برای بهار و آماده شدن برای آن

از مجموعه آثار ” اشو “

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: