Skip to content

مطالعه بی خطر یا خطرهای مطالعه

January 20, 2014

«خطر مطالعه و مطالعه‌ی بی خطر»

 مطالعه ,خواننده ,دارو ,کشف ,انسان ,خواب ,آلودگی ,هیپنوتیزم ,قربانی ,شنوایی ,جهان ,ایلیا ,پیمان فتاحی, ایلیا رام الله ,ایلیا میم

مطالعه می تواند دارای تاثیرات خلاق یا مخرب باشد و نوع این تاثیرات را در واقع، ذهنِ خواننده تعیین می کند. ذهن هوشیار و انسانِ بیدار می تواند در زهر، دارو کشف کند و انسان خفته و ذهن غافلش، دارو را به زهر بدل خواهد کرد..

یکی از خطرات مطالعه، ایجاد خواب و خواب آلودگی ذهنی است. اینکه، خواننده، توسط نویسنده هیپنوتیزم می شود و حرف های او را بدون چون و چرا می پذیرد. در چنین شرایطی اگر نویسنده، خود، قربانی موهومات و اندیشه های محدود کننده شده باشد، خواننده نیز در جهت قربانی شدن حرکت خواهد کرد. اگر کلام فرد بینا و شنوایی را بپذیرید، جهان را مانند او تجربه خواهید کرد و حال آنکه اگر به سخنان کوری که به درستی نمی شنود، اعتقاد پیدا کنید، زندگی را چون او خواهید دید و خواهید یافت ..

در برخورد با جریانات گوناگون و مطالعه ی آراء و اندیشه ها، به یاد داشته باشید که گوینده (نویسنده) در چه شرایطی، در چه زمانی و در کدام مکان، چرا و برای چه کسانی سخن گفته؟ اگر آن گوینده اکنون دراینجا بود و برای شما سخن می گفت، آیا باز هم اینگونه می گفت؟ …

بر حذر باشید از دام تک بعدی دیدن. از اینکه، همه چیز را تنها از یک زاویه ببینید و تفسیر کنید. روشن بینان راستین از همه زوایا به واقعیت نگاه می کنند. بر حذر باشید.

… برای گذر از دام های مطالعه که خودبینی و تکبر، و توهم دانایی و تفسیر به رای از نتایج آن است در بیداری و هوشیاری مطالعه کنید و نه در خواب و غفلت.

برگرفته از کتاب تعالیم حق (جلد دوم)

تهیه و تدوین : پیما الهی

 

سایت رسمی استاد ایلیا میم رام الله

 

 

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: